Vertigo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem: „Wprowadzenie na rynek naturalnych ekstraktów roślinnych o podwyższonych parametrach jakościowych”. Celem projektu jest wdrożenie metod produkcji ekstraktów roślinnych, bazujących na roślinach wyhodowanych w zamkniętych, kontrolowalnych warunkach i wyekstrahowanych najbardziej przyjaznymi środowisku i najbardziej efektywnymi metodami ekstrakcji.

Całkowita wartość projektu: 1 491 866,76 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 999 593,61 PLN